پایه استاپ

جهت عکسبرداری به وسیله میکروسکوپ الکترونی نمونه ها را با چسب رسانای کربنی دو طرفه بر روی پایه استاپ می چسبانند

پس از فرایند آماده سازی و پوشش دهی طلا در درون دستگاه قرار داده و به عکسبرداری پرداخته شود

برای سفارش این محصول با ما تماس بگیرید